Print this page

Korpskontakter
c

 

 

Som mange av dere vet trenger vi foreldre som passer på at øvelsene går fint. Dette året forsøker vi å ha faste korpsvakter i tillegg til en korpskontakt for hvert korps. Det er viktig at dere melder fra til korpskontakten om eventuelt fravær.


Oversikt over korpsvakter