Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Vedlikehold av TROMBONE
    - Vedlikehold av SLAGVERK
    - Vedlikehold TUBA og BARYTON
    - Vedlikehold av KORNETT og TROMPET
    - Vedlikehold WALDHORN
    - Vedlikehold av SAKSOFON
    - Vedlikehold av KLARINETT
    - Vedlikehold av FLØYTE
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 

Vedlikehold av FLØYTE
 

Her kan de lese om hvordan vedlikeholde fløyta di.

Fløyte

Sammensetning

Når du setter sammen fløyta, må du være forsiktig med klaviaturet. Det kan bli skadet. Be instruktøren din vise deg hvordan det skal gjøres.

Vedlikehold

Vedlikeholdsutstyr (1-3 oppbevares i kofferten, 4-5 brukes i BVS bare av materialforvalter):

1

Stemme/pussestang

2

Innvendig pusseklut

3

Utvendig poleringsklut (den mykeste)

4

Kost

5

Klaviaturolje (key oil)

Vedlikehold etter bruk

Syre fra spytt er skadelig for fløyta og syre fra svette fingre tærer på klaviaturet. Fuktighet kan skade putene. Derfor utføres alltid følgende etter bruk:

1.

Den innvendige pussekluten trekkes gjennom hodet i rensestangen som følger med fløyta. Med denne tørker du instrumentet innvendig. Stangen må dekkes slik at den ikke lager riper inne i fløyta.

2.

Med den utvendige poleringskluten tørkes klaviaturet og kroppen utvendig.

Vedlikehold av og til

1.

Av og til rengjøres blåsehullet innvendig med en ullklut dyppet i rensesprit

2.

Støv som samler seg under/rundt klaviaturet fjernes med kosten, samtidig som du blåser støvet vekk.

3.

Putene kontrolleres jevnlig om de dekker perfekt. Ved klebing eller lekkasje må fløyta leveres til reparasjon. Lekkasje kan skyldes dårlig/skjev pute eller dårlig fjær. Lekkasje påvises ved å ta fløyta fra hverandre. Det settes en kork i den ene enden og blåses i den andre samtidig som alle tonehullene dekkes.

4.

Av og til kontrolleres om skruer og akslinger sitter låst.

5.

Mekanikken oljes med klaviaturolje minst hvert halvår. Bare et lite drypp på gjengene til akslingene og pivotskruene er nok. Ikke få olje på putene! Eventuelt søl må tørkes bort.

6.

Kofferten støvsuges hver måned. Utvendig brukes skokrem eller «vinylfornyer» el. lign. som brukes på bil.

Oppbevaring av instrumentet

1.

Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten. Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

2.

Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.

3.

Fløyta må ikke oppbevares på steder med meget høy temperatur eller temperatur under frysepunktet

Rask rutinesjekk og feilsøking

Det er lurt å gå over fløyta punktvis en gang i blant.

A. Hode og munnrør:

1.

Er stemmeknotten tett/fast?

2.

Er hodet bulket eller bøyd?

3.

Passer hodet nøyaktig inn i kroppen? Ikke for trang, ikke for løs.

B. Kropp og fot:

1.

Er kroppen eller foten bulket eller bøyd?

2.

Er noen av søylene ødelagt, skjeve eller ute av stilling?

3.

Er noen av tonehullene bulket eller ujevne?

4.

Passer foten nøyaktig til kroppen? Ikke for trang, ikke for løs.

C. Klaviatur og mekanikk:

1.

Bøyd eller ødelagt mekanikk?

2.

Løse eller slarkete klaffer?

3.

Mangler pivotskruer, stillskruer eller akslinger? Er de skadd?

4.

Bråker klaviaturet p.g.a. manglende kork/filtdempere eller olje?

5.

Reagerer klaviaturet tilfredsstillende og jevnt?

6.

Er fjærer hektet av eller skadd?

D. Puter:

1.

Løse eller borte?

2.

I stykker, harde, sprø, sitter skjevt, kleber?

3.

Metall- eller plastfesteskivene borte?

E. Koffert:

1.

Hengsler, låser, håndtak i orden?

2.

Passer instrumentet nøye i etuiet?

3.

Er det noe løst i etuiet som kan skade fløyta?

4.

Er stemme/pussestang og pusseklutene på plass?