Print this page

Kontaktpersoner
c

Kontaktinformasjon for korps og styret.

Bondi og Vettre skolekorps
Postboks 315, 1372 Asker

http://www.bondiogvettreskolekorps.no/
Mailadresse: styreleder@bondiogvettreskolekorps.no
Organisasjonsnr 992 209 275
Kontonr 1620 16 53316

Kontaktinformasjon styret.

Korpsleder kontaktes når det gjelder noe med de ulike arrangement eller den musikalske driften. Ta kontakt med han på facebook/messenger eller telefon.

Materialforvalter har ansvar for alt som har med instrumenter og tilbehør å gjøre.

Korpskontakten tar dere kontakt med når det gjelder fravær eller andre forhold knyttet til hver enkelt musikant eller forhold knyttet til aktiviteten i det enkelte korps.
Vi har en kontakt for hvert korps.
Oversikt Korpskontakter.