Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Støtte korpset?
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Bli sponsor!

Å drive et korps på høyt nivå, med flinke dirigenter, instruktører, noter og instrumenter er dyrt.

Kostnadene finansieres i hovedsak ved egenandeler, kontingent, dugnadsarbeid, sponsing og tilskudd.

 

Korpset er foreldredrevet og krever et positivt engasjement fra barn og foreldre, både for å utvikle det musikalske og for å skaffe inntekter. Gjennom spillingen og korpsets øvrige aktiviteter utvikles en god og inspirerende lagfølelse, som gir «samspill» og glede for både små og store.

Men korpset trenger også støttespillere som kan være med å støtte barn/unge i utøvelse av en engasjerende, lærerik og livslang hobby. Da kan korpset fortsatt være til glede for lokalmiljøet ved forskjellige anledninger som julegrantenning, 17. mai og forskjellige konserter.

Som sponsor kan vi tilby ulike reklameplasser:

·     Korpsets hjemmeside

·     Korpsets Facebook side

·     Informasjonsmateriell

·     Konsertprogram, annonser og billetter

·     Korpshengeren

·     Instrumentkofferter

·     Gensere/skjorter

i     I tillegg kan korpset eller deler av korpset etter nærmere avtale delta på arrangementer i regi av sponsoren. Korpset har et stort nettverk i Asker kommune og sponsing av korpset vil bli lagt merke til i lokalmiljøet. Sponsing er dessuten fradragsberettiget for bedriften.Les mer på skatteetatens hjemmesider. Vil du være vår støttespilelr som sponsor eller kjenner du noen som kan være emd å sponse vårt skolekorps, ta kontakt med oss på følgende adresse: post@bvs-korps.org