Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Musikkcamp
           

Snarveier:
 

 

 


Om Musikkcamp
 

Sommeraktiviteten for musikkglade barn

Hva kan du forvente på Musikkcamp?

«Musikkcamp er en unik måte å dekke kompetansemålene for musikkfaget i barneskolen!» Ksenia, musikkpedagog og instruktør på Musikkcamp.


Her finner du påmeldingsskjema: 

https://forms.office.com/e/12wJwRHay2

Sentrale aktiviteter

 

  • INSTRUMENTAL OPPLÆRING

På musikkcamp spiller vi hvert vårt instrument! Deltakere får mulighet til å lære å spille et blåse – eller slagverkinstrument som er de tradisjonelle korpsinstrumenter. Opplæring foregår under en profesjonell veiledning, individuelt og i grupper. Hver dag settes deltakere sammen i et stort orkester hvor vi spiller det vi har lært på gruppeøvelser.

  • SANG

På musikkcamp synger vi hver dag! Fordi sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen. Sangstemmen er det første ”instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk. Derfor er det helt naturlig for oss å bruke sang på musikkcamp: og når vi kan synge noe så kan vi også spille det på instrumentet!

  • DANS & BEVEGELSE

På musikkcamp danser vi hver dag! Barna reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens grunnelementer, som er med på å danne grunnlaget for videre instrumental opplæring, musisering og opplevelser med musikk.

  • LEK, IMPROVISASJON & SKAPENDE AKTIVITETER

På musikkcamp leker vi hver dag! Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. På musikkcampen tilrettelegger vi aktivitetene slik at disse blir en arena for kreativ utfoldelse. Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk og sosial samhandling. Lek, improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass på musikkcamp. Gjennom slike aktiviteter får man mange nye venner!
 

  • VI SPILLER KONSERT

På musikkcamp spiller vi konsert. Etter en uke vil du mestre instrumentet ditt så godt at du kan spille konsert! Musikkcamp er også en veldig god start for videre opplæring på instrumentet og fast spilling i et korps.

 

 

Velkommen til musikkcamp!