Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 Korpset i dag

Bondi og Vettre skolekorps

Korpset rekrutterer barn og unge fra Bondi og Vettre skole, og er Askers største skolekorps med ca 90 musikanter.

Musikantene er fordelt på tre korps; aspiratkorps, juniorkorps og hovedkorps. Du kan starte i aspirantkorpset allerede i 2. klasse. Der spiller du i ett år. Deretter går du over i juniorkorpset, hvor du spiller i to år. Hovedkorpset er for deg som har spilt i tre år, og består av musikanter fra 10 år og oppover. Du kan gå i korpset helt til du slutter på videregående.

Korpset ble startet på Vettre i mars 1969 av mødreforeninger i lokalmiljøet. I mars 1973 fikk Bondi sitt eget korps. I 1996 ble det enighet om å slå sammen de to korpsene.

Hvert år har vi rekrutteringskonsert på begge skolene i april/mai etterfulgt av instrumentprøving. Nye musikanter får utdelt instrumenter på forsommeren og har en eller to øvinger før sommerferien. Ved skolestart i august begynner korpsåret for fullt.