Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss

Snarveier:
 

 

 Korpset i dag

Bondi og Vettre skolekorps

Korpset rekrutterer barn og unge fra Bondi og Vettre skole, og er ett av Askers største skolekorps med ca 75 musikanter.

Musikantene er fordelt på tre korps; aspiratkorps, juniorkorps og hovedkorps. Du kan starte i aspirantkorpset allerede i 2. klasse. Der spiller du i ett år. Deretter går du over i juniorkorpset, hvor du spiller i to år. Hovedkorpset er for deg som har spilt i tre år, og består av musikanter fra 10 år og oppover. Du kan gå i korpset helt til du slutter på videregående.

Korpset ble startet på Vettre i mars 1969 av mødreforeninger i lokalmiljøet. I mars 1973 fikk Bondi sitt eget korps. I 1996 ble det enighet om å slå sammen de to korpsene.

Hvert år har vi rekrutteringskonsert på begge skolene i april/mai etterfulgt av instrumentprøving. Nye musikanter får utdelt instrumenter på forsommeren eller ved skolestart. Ved skolestart i august begynner korpsåret for fullt.