Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Støtte korpset?

Snarveier:
 

 

 


Støtte korpset?

Å drive et korps på høyt nivå, med flinke dirigenter, instruktører, noter og instrumenter er dyrt. 

Kostnadene finansieres i hovedsak ved egenandeler, kontingent, loppemarked, lotterier, sponsing og tilskudd.
For oss betyr hver krone at vi kan fortsette å gi musikantene i korpset et godt musikalsk og sosialt tilbud.


Korpset er foreldredrevet og krever et positivt engasjement fra barn og foreldre, både for å utvikle det musikalske og for å skaffe inntekter.
Gjennom spillingen og korpsets øvrige aktiviteter utvikles en god og inspirerende lagfølelse, som gir «samspill» og glede for både små og store.

Men korpset trenger også støttespillere som kan være med å støtte barn/unge i utøvelse av en engasjerende, lærerik og livslang hobby.
Da kan korpset fortsatt være til glede for lokalmiljøet ved forskjellige anledninger som julegrantenning, 17. mai og forskjellige konserter.