Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 Dirigenter og styreleder gjennom historien

Oversikt over dirigenter og formenn opp gjennom historien.

Dirigenter

Bondi og Vettre Skolekorps
1997-98 Olav Mundal
1998-99 Rune Bergmann
1999-
2000-01 Karin Karlstrøm
2001-09 Freddy Haug
2009- 12 Anne Solberg
2012- Shannon Mowday HK, Georgi Deltchev JK, Ksenia Yokavskaya AK
2018 - Ingrid Emmariza Aarskog HK, Petter Udnes JK, Ksenia Yokavskaya AK


Vettre:
1969-74 Johnny Schill
1974-85 Steinar Hobber
1985-93 Per J. Thorenfeldt
1993-96 Sten Cranner

Bondi:
1973-78 Ivar Stendal
1978-79 Trond Auke
1979-80 Erik Bergh
1980-82 Erik Bergh / Rolf Monsen
1982-83
1983-84 Gunder Hanevod
1984-85 Carl Chr Schou/Gunder Hanevol
1985-86 Gunder Hanevold
1986-87 Merete Markussen
1987-88 Simon Eames /Kjell Sørensen
1988-96 Tore Johansen
 

Korpsets formenn/Styreledere

Bondi og Vettre Skolekorps
1996-97 Max Eien
1997-99 Tone Skodvin Sinding
1999-00 Øyvind Henriksen
2000-01 Øyvind Henriksen
2001-04 Jan Børge Jakobsen
2004-06 Randi Ellingsen
2006-08 Jan Kr. Wilborn
2008-09 Diis Bøhn
2009-12 Morten Lindeberget
2012-17 Christin Haavik
2018-21 Thomas Zandjani
2021-     Olga Ødegård

Vettre:
1969-73 Signy Balk
1973-76 Per Thorenfeldt
1976-77
1977-78 Vidar Otterstad
1978-79 Erling Diesen
1979-82 Inger Thunes
1982-84 Svein Kildahl
1984-87 Britt Tonby Torgersen
1987-88 Svein Kildahl
1988-89 Svein Kildahl/Anne Lise Jensen
1989-91 Anne Lise Jensen
1991-93 Marit Berntsen
1993-96 Aksel E.Sinding

Bondi: (noen usikre årstall her)
1973-76 Per Kleiven
1976-79 Eivind Schou
1979-82 Olav Marcussen
1982-84 Birger Bjerkenes
1984-86 Leif Mjaaland
1986-88 Birgith Hestangen
1988-90 Anne Bruun Dahle
1990-93 Arvid Tangerud
1993-95 Arnt-Jørgen Nilsen
1995-96 Max Eien