Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss
    - Agnar Mykle og korpset
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Litt historie om korpset

Vettre Skolekorps så dagens lys i 1969, fire år etter ble det korps på Bondi også.  I 1996 slo de seg sammen.

Det er godt over 40 år siden en gjeng ildsjeler startet skolekorps på Vettre Skole i Asker. Ideen kom fra Mødreforeningen ved skolen, som tok seg av de sosiale aktivitetene for elevene. Knappe skolebudsjetter på den tiden gjorde at Mødreforeningen steppet inn og lagde hyggelige arrangementer som overlærer ikke hadde penger til.

Et interimstyret ble dannet 9. oktober 1968. Det var stemning for å stable et eget korps på beina i egen skolekrets. Og 26. mars 1969 ble instrumenter delt ut og korpset var i gang. 30 instrumenter ble innkjøpt for i alt 25.000 kroner. Deler av summen var finansiert gjennom et lån på 10.000 kroner fra Asker kommune. Man fikk mye for pengene den gang.

En av initiativtakerne var Gudrun Fossnes (1968 – 1969). Hun var formann – som det het den gang – i Vettre skoles mødreforening. Den første formannen i korpset var Arvid Hasting

Høsten 1970 fikk korpset uniformer, tegnet av en elev ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Og utover 70-tallet var det vanlige aktiviteter for å skaffe penger i kassa. Det var utlodning av ribbe til jul. Og en stor suksess var salget av klistrelapper til biler med ordet ”ASKER” i regi av Lions club.

En sikker vinner på Vettre var det årlige mannequin-showet som pågikk i en årrekke. Og mange av korpsets daværende medlemmer – og folk i nabolaget husker godt den årvisse Vettre dagen, der korpset var meget sentralt.

Og tidlig på 1990-tallet drev Vettre skolekorps med juletresalg på forskjellige steder i skolekretsen. Og salg av julenek var også en aktivitet for å skaffe penger til kassa. Foran OL på Lillehammer i 1994, var de eldste musikantene i begge korps involvert i fakkelstafetten  på Arnestad skole i januar.

Bandet ”Chicken” ble lansert i Vettre skolekorps som et tilbud for de eldste i korpset i januar 1994. Men det var problemer med å få det til å gå. Det var vanskelig å samle alle ofte nok.

Og Gavelstad-seminar, som korpset også har i jubileumsåret, har korpset hatt i svært mange år.

Bondi skolekorps ble grunnlagt 29. mars 1973 og mange timers dugnadsarbeid ble lagt ned for å etablere korpset.

En av tiltakene for å skaffe penger i Bondi skolekorps var de spennende aftenene på Asker bingo.

Uniformene var rød busserull, både til inne – og utebruk.

 
3. JUNI 1996: BONDI OG VETTRE ER FØDT

 

Etter hvert ble det vanskelig med rekrutteringen i begge korps. Gradvis begynte korpsene å nærme seg hverandre og diskutere muligheter for samarbeid. Det ble holdt felles seminarer og andre fellesarrangementer i en rekke år.

Allerede i styrepapirer fra Vettre Skolekorps i januar 1980 er det notert: ”Samarbeide med Bondi Skolekorps, skolekorpsfestival sammen”.

Høsten 1992 innledet korpsene et musikalsk samarbeid. Samspilløvelsene foregikk på Bondi skole. I styrereferater fra Vettre skolekorps het det: ”De fleste hadde gitt uttrykk for at det var fint”. Økonomisk var korpsene to uavhengige enheter.

Sesongen 92-93 var det felles innkjøp av noter. 5. november 1993 var det felles fest for Vettre og Bondis foreldre –20 + 25 års feiring - ”jubileumsspleisefest”.

Vi sakser fra Bondi skolekorps årsberetning 92-93: Korpset innledet høsten 92 et samarbeid med Vettre skolekorps om en konsertserie i februar 93. Etter konserten skulle korpsene splittes for å forberede  vårsesongen på tradisjonelt vis. Dette skjedde ikke, da musikantene var så fornøyd med ordningen at de ønsket å fortsette samarbeidet.

I 1995 reiste de to korpsene sammen på sommertur til Bornholm.

Etter hvert ble det musikantene selv som ble de sterkeste pådriverne for en sammenslåing.

Omsider  stund fant de to korpstyrene ut at det ikke lenger var hensiktsmessig å drive to små korps og slite hver for seg med oppslutning og frivillig arbeid for å skaffe penger til driften. En sammenslåing var løsningen.

Det siste året før sammenslåingen var det musikalsk samarbeid. Styrereferatene fra korpsene bærer preg av den forestående sammenslåingen. Fellesseminar våren 1995. Utgifter diskuteres. ”Går Bondi med på dette? Styret i Vettre tar kontakt med Bondi for å høre deres budsjettramme.” Korpsene hadde øvelser og opptredener sammen, med begge dirigentene som musikalsk ansvarlige

Bondi skolekorps ble nedlagt 7. mai 1996 fordi korpset skulle gå sammen med Vettre skolekorps. Sammenslåingen ble vedtatt 3. juni 1996.

Og temaene på styremøtene er de samme den gang som nå: - Hvordan skal vi få generalforsamlingene interessante?

Hvordan skal vi overbevise nye foreldre om at det ikke er så slitsomt å ha barn i korps?

Over et femtitalls loppemarked har vært arrangert gjennom tidene. Og lageret på låven på Løkenes gård har vi fått låne helt siden oktober 1985.


 Ført i pennen av Diis Bøhn