Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Dirigenter

Om ansettelser i korpset:

Dirigenter og instruktører engasjeres gjennom Asker kulturskole da enten via eget firma eller ved ansettelse i kulturskolen. Det er korpset ved styret som er dirigentens arbeidsgiver. Såfremt styret finner det ønskelig, kan så vel dirigenter som instruktører innkalles til styremøter. De har ikke stemmerett, men vanlig tale- og forslagsrett. Styret fastsetter i samråd med Asker Kulturskole størrelse på engasjement og godtgjørelse til dirigenter og evt. innleide instruktører Det skal foreligge instruks for stillingene. Disse skal være signert av begge parter, og skal evalueres og kunne revideres en gang i året. Politiattest skal fremlegges for korpsleder, materialfansvarlig og dirigenter.

   

  

Korps  Navn  Telefon  E-post 
Hovedkorps   Ingrid Emmariza Aarskog   91302485   ing_emma@hotmail.com  
Juniorkorps og aspirantkorps   Petter Udnes   48105298   petterudnes@hotmail.com  
Aspirantkorps   Ksenia Yukavskaya (mammapermisjon)   90730431   Ksenia.Yukavskaya@asker.kommune.no