Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Vedlikehold av TROMBONE
    - Vedlikehold av SLAGVERK
    - Vedlikehold TUBA og BARYTON
    - Vedlikehold av KORNETT og TROMPET
    - Vedlikehold WALDHORN
    - Vedlikehold av SAKSOFON
    - Vedlikehold av KLARINETT
    - Vedlikehold av FLØYTE
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 

Vedlikehold av SLAGVERK
 

Her kan du lese om hvordan vedlikeholde trommer og annet slagverk.

Slagverk skal vedlikeholdes slik:

Slaginstrumenter

Legging av skinn på trommer

1.

Sjekk at trommekanten og reifen er fri for skarpe grader. Puss kanten ren med en myk klut og sett den inn med litt parafinvoks.

2.

Sjekk at skinnet er helt og uten svake punkter.

3.

Legg skinnet på trommen og legg på reifen.

4.

Alle nysmurte strammeskruer settes på plass (husk stoppskivene), og trekkes til inntil de såvidt tar.

5.

Stram varsomt, ikke mer enn ½ omdreining pr. skrue diagonalt i stjerneform rundt trommen. Alle skruer må trekkes til like mye (evt. kontrollmål om avstanden fra overkant av reifen til skinnflaten er lik rundt hele trommen).

6.

Et passe stramt slagskinn skal ikke la seg presse ned mer enn ca. ½ cm på midten, når vi bruker tommelen med ikke altfor stor kraft. Underskinnet på lilletrommen legges noe slakkere enn slagskinnet. På basstrommen legges det motstående skinnet noe slakkere enn slagskinnet, såfremt det ikke spilles med kølle på begge sider av trommen. Et paukeskinn legges ikke strammere enn at pauken gir den dypeste tonen den er beregnet for når pedalen står i slakkeste stilling.

7.

Demp det andre skinnet med et håndkle. Slå med en trommestikke på skinnet langs reifen og juster strammingen til alle anslagspunktene har samme klang.

A. Lilletrommen

Vedlikehold

Vedlikehold av og til

To ganger i året, når skoleåret begynner og før utesesongen tar til, demonteres trommen:

a.

Trommen rengjøres utvendig og innvendig med en fuktig klut. Den poleres utvendig med "drum lacquer polish".

b.

Alle innvendige skruer trekkes til.

c.

Demperen rengjøres.

d.

Dempeskruen smøres med litt vaselin.

e.

Skinnene vaskes med mildt såpevann.

f.

Reifer og strammeskruer rengjøres.

g.

Strammeskruene smøres med litt vaselin i gjengene.

h.

Trommen settes sammen igjen (se "Legging av skinn på trommer" over)

i.

Seidestrammeren renses og smøres.

Oppbevaring

1.

Lilletrommen skal alltid oppbevares i koffert eller trekk.

Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

2.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

3.

La aldri instrumenter stå når en varmekilde

B.Basstrommen (stortrommen)

Vedlikehold

Påse regelmessig at alle strammeskruene sitter tilstrekkelig fast.

Oppbevaring av basstrommen

1.

Basstrommen skal alltid oppbevares i koffert eller trekk.

Dette beskytter instrumentet mot støt og skader.

2.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

3.

La aldri instrumenter stå nær opptil en varmekilde

C. Pauker

Håndtering

Pauker er et fintfølende instrument og må håndteres med forsiktighet.

1.

Pauker skal løftes i stagene.

Løft aldri en pauke i reifen. Selv en liten forskyvning av reifen kan gi uren tone.

2.

Når paukene forlates, skal pedalene være i midtstilling og beskyttelsestrekket på.

3.

Plasser aldri noe oppå paukeskinnene.

Vedlikehold

1.

Pedalsystemet holdes rent og velsmurt.

2.

Kobberkjelen holdes ren med en ren, myk klut.

3.

Skinnene holdes rene og fri for støv, skitt og fingeravtrykk med en ren støvklut.

Oppbevaring av paukene

1.

Paukene oppbevares i et temperert, ikke for tø¸rt eller fuktig rom.

2.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

3.

La aldri instrumenter stå nær opptil en varmekilde

4.

Ved transport anbefales solide transportkasser, gjerne foret opp med skumplast slik at de står støtt.

D. Rototoms

Oppbevaring

Rototoms oppbevares under trekk når de ikke er i bruk, og med medium stramming

av skinnene.

E. Cymbaler (Bekken og svevecymbal)

Vedlikehold

Fingeravtrykk og skitt demper klangen. Cymbalene holdes rene med mildt såpevann og børste ( børst med rillene). Dette gjøres minst 2-3 ganger i året. 1 gang i året rengjøres de med cymbal cleaner.

Oppbevaring

Cymbaler oppbevares i cymbalbager.

F. Klokkespill/lyre, xylofon, marimba, virbrafon

Bruk bare de køllene instrumentet er beregnet for. Andre køller kan skade stavene.

Vedlikehold

1.

Stavene holdes rene med en myk klut. Skitne staver klinger dårlig.

2.

Demperpedalen smøres om den går tregt eller knirker

Oppbevaring

Instrumentene oppbevares under trekk når de ikke er i bruk. Slå av vibrafonmotoren.

Legg aldri noe oppå tastaturet, selv ikke med beskyttelsestrekket på.

G. Stativer

Vedlikehold

De bevegelige delene på high-hat-stativet og basstrommepedalen må jevnlig rengjøres og smøres.