Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Vedlikehold av TROMBONE
    - Vedlikehold av SLAGVERK
    - Vedlikehold TUBA og BARYTON
    - Vedlikehold av KORNETT og TROMPET
    - Vedlikehold WALDHORN
    - Vedlikehold av SAKSOFON
    - Vedlikehold av KLARINETT
    - Vedlikehold av FLØYTE
           

Snarveier:
 

 

 

 

Vedlikehold TUBA og BARYTON
 

Her kan du lese om hvordan du vedlikeholder tubaen og barytonen din.

 

Vedlikehold

Vedlikeholdsutstyr (1 og 2 oppbevares i kofferten, 3-7 hjemme):

1.

Ventilolje

2.

Utvendig poleringsklut (den mykeste)

3.

Bøylefett (slide grease)

4.

Munnstykkebørste

5.

Rensestav

6.

Innvendig pusseklut

7.

Fleksibel børste

Vedlikehold før bruk

Ventilolje gjør at ventilene glir lett, reduserer skade av syre i spytt og irrdannelse/avleiringer i ventilhusets tilstøtende rør.

1.

Ventilene må ikke byttes om. Vanligvis er ventiler og ventilhus nummerert 1, 2 og 3 for lettere å få de på rett sted. Skru løs ventilene og trekk disse opp av ventilhuset. Dekk hele ventilen med ventilolje. Se til at styreknasten passer i ventilhuset når ventilene settes på plass igjen.

Vedlikehold etter bruk

Syre fra svette fingre tærer på metallet. Derfor utføres alltid følgende etter bruk:

1.

Med den utvendig poleringskluten tørkes instrumentet utvendig, særlig på steder der hendene har sitt grep.

Vedlikehold av og til

1.

Vannventiler gis jevnlig et par drypp ventilolje. Fjæren på vannklaffen smøres med en dråpe olje.

2.

Alle bøyler smøres hver måned med bøylefett for å holde dem lufttette og sikre god bevegelighet.

3.

Munnstykket vaskes med munnstykkebørsten hver måned.

4.

Renhold av instrumentet gjøres ikke bare for at instrumentet skal se pent ut. Mangelfullt stell gir dårlig klang i instrumentet og det kan brytes ned på ¼ av sin beregnede levetid.

Ta alltid ut ventilene får utvendig og innvendig vask.

 

a. Utvendig renhold: NB! Ikke bruk såpe! Ved behov skylles instrumentet raskt

over med vanlig lunkent vann. På lakkerte instrumenter kan det evt. poleres etterp med lakkpolish (ikke bruk noe annet). Ubehandlede (ulakkerte eller ikke forsølvede) instrumenter poleres med pussevatt som har god polerende og rensende effekt.

 

b. Innvendig renhold: Spyl gjennom med lunkent vann og bruk den fleksible

Ventilhuset på instrumenter med sylindriske ventiler rengjøres med den innvendige pussekluten surret rundt rensestaven.

NB! Instrumentet må ikke legges i vannbad. Dette kan bl.a. gi lakkflassing.

Etter vask smøres bøylene med bøylekrem og ventilene oljes med ventilolje.

Munnstykket rengjøres innvendig med munnstykkebørsten.

5.

Kofferten støvsuges hver måned. Utvendig brukes «vinylfornyer» el. lign. som brukes på bil eller skokrem.

Fastsittende munnstykke

Ikke bruk tenger eller annet verktø for å løsne det. Dette kan føre til ødelagt instrument. Korpset har munnstykkeavtager som lett løsner munnstykket.

Fastsittende bøyler

Manglende smøring med bøylekrem vil føre til at bøyler setter seg fast. Irr kan skape sammenbinding av stor styrke. Forsøk å få ventilolje til å trenge inn mellom rørene, og la instrumentet ligge noen timer. Ta så tak i bøylen, vipp den fra side til side samtidig som du trekker. Låsner den ikke da, må instrumentet leveres til fagmann.

Bulker

Bulker kan, avhengig av hvor de sitter og størrelsen, gi endret tone og klang i instrumentet. Slike instrumenter skal innleveres for utretting.

Oppbevaring av instrumentet

1.

Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten. Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

2.

Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.

Feilsøking

1.

Er munnstykket rent og i orden.

2.

Kontroller om vannklaffene lekker. Dette gjøres ved å trekke bøylen med vannklaffen ut, tette et av rørene med fingeren, og blås med godt trykk i den andre enden.

3.

Kontroller om ventilene sitter i riktig ventilhus. Vanligvis er ventilene tydelig nummerert. Ventil nr.1 skal i ventilhus nr.1 o.s.v.

4.

Er det sprekker instrumentet

5.

Er det fremmedlegemer i instrumentet

6.

Testing av hele instrumentet (inkludert ventilverk) under ett gjøres slik: Ta ut 3. ventilbøyle i instrumentet. Trykk 3. ventil helt til bunns, tett det ene røret der 3. bøyle er fjernet, og blås med godt trykk i direkte i munnrøret (uten munnstykke). Lekkasjer og feil som gir luftproblemer vil da vise seg.

7.

Hvis test 6 viser lekkasje i en av ventilene, kan det fastslås hvilken ventil det er ved følgende: Ta ut bøylen på ventilhus nr.2, trykk 1. ventil helt ned, blås med trykk i munnråøret og tett det røret på ventilhuset hvor luften strømmer ut. Lekkasje på 1. ventil vil da vise seg. Sett bøylen på plass igjen før du prøver 2. ventil på samme måte.

Rutinesjekk

Koffert:

1.

Er hengsler, låser, håndtak i orden?

2.

Passer instrumentet nøye i etuiet?

3.

Er det noe løst i etuiet som kan skade instrumentet?

4.

Er ventilolje og utvendig poleringsklut på plass?