Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Vedlikehold av TROMBONE
    - Vedlikehold av SLAGVERK
    - Vedlikehold TUBA og BARYTON
    - Vedlikehold av KORNETT og TROMPET
    - Vedlikehold WALDHORN
    - Vedlikehold av SAKSOFON
    - Vedlikehold av KLARINETT
    - Vedlikehold av FLØYTE
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 

Vedlikehold av KLARINETT
 

Slik vedlikeholder du klarinetten din.

Her får du vite hvordan klarinetten din skal vedlikeholdes

Klarinett

Sammensetning

Hvis noen av endekorkene er tørre, smøres disse med korkfett. Når du setter sammen klarinetten, må du være forsiktig med klaviaturet. Det kan bli skadet. Be instruktøren din vise deg hvordan det skal gjøres.

Vedlikehold

Vedlikeholdsutstyr (1-4 oppbevares i kofferten, 5-8 brukes i BVS kun av materialforvalter):

1.

Innvendig pusseklut i snor

2.

Utvendig poleringsklut

3.

Korkfett (cork grease)

4.

Røretui

5.

Kost

6.

Munnstykkebørste

7.

Klaviaturolje (key oil)

8.

Innvendig olje (bore oil)

Vedlikehold etter bruk

Klarinetten er laget av tre som kan sprekke under påvirkning av fuktighet fra spytt. Fuktighet kan også skade putene. Syre fra svette fingre tærer på klaviaturet. Derfor utføres alltid følgende etter bruk:

1.

Ta av røret (flisa) og tørk røret med den innvendige pussekluten før du legger det i rør-etuiet..

2.

Trekk den innvendige pussekluten gjennom munnstykket til det er tørt.

3.

Sett på rørklemma og rørhetta.

4.

Tørk pærestykket, øvre og nedre del og klokkestykket innvendig med den innvendige pussekluten. Slipp loddet på pussekluten gjennom hver del (fra toppen) og trekk kluten gjennom. Tørk deretter av alle skjøter.

5.

Med den utvendige poleringskluten tørkes klaviaturet og kroppen utvendig. (Ikke bruk sølvpuss­middel på klaviaturet, det kan skade mekanikk og puter.)

Vedlikehold av og til

1.

Fra tid til annen rengjøres munnstykket med en fuktig ( NB! Bruk aldri varmt vann!) klut innvendig og utvendig. Evt. belegg i kammeret på munnstykket fjernes med en munnstykkebørsten. Manglende rengjøring av munnstykket innvendig vil føre til at det dannes belegg i kammeret som forringer tonekvaliteten og er uhygienisk.

2.

Støv som samler seg under/rundt klaviaturet fjernes med kosten, samtidig som du blåser støvet vekk

3.

Putene kontrolleres jevnlig om de dekker perfekt. Ved klebing eller lekkasje må klarinetten leveres til reparasjon. Lekkasje kan skyldes dårlig/skjev pute, dårlig fjær eller skadd tonehullsete. Lekkasje påvises ved å ta klarinetten fra hverandre og kontrollere hver del. Det settes en kork i den ene enden og blåses i den andre samtidig som alle tonehullene dekkes.

4.

Av og til kontrolleres om skruer og akslinger sitter låst

5.

Mekanikken oljes med klaviaturolje minst hvert halvår. Bare et lite drypp på gjengene til akslingene og pivotskruene er nok. Ikke få olje på putene. Eventuelt søl tørkes bort.

6.

3-4 ganger i året oljes klarinetten innvendig for å beskytte treverket mot fuktighet. For at det ikke skal komme olje på putene eller korkene legges papir eller plast mellom pute og tonehull på de klaffene som er lukket. Oljing utføres med en fille (det får du hjemme) fuktet i innvendig olje som trekkes igjennom klarinetten. Ikke bruk mye olje. Ikke bruk den innvendige pussekluten. Da ødelegger du den.

7.

Kofferten støvsuges hver måned. Utvendig brukes skokrem eller «vinylfornyer» el. lign. som brukes på bil.

Oppbevaring av instrumentet

1.

Sett alltid på rørhetta når du ikke spiller.

2.

Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten. Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

3.

Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.

4.

Klarinetten må ikke oppbevares på steder med meget høy temperatur eller temperatur under frysepunktet.

Rask rutinesjekk og feilsøking

Det er lurt å gå over klarinetten punktvis en gang i blant.

A. Kropp:

1.

Er det tegn til sprekker?

2.

Er noen av tonehullene ujevne eller skadd?

3.

Trenger noen tonehull å renses?

4.

Er noen av tappene skadd?

5.

Er tappkorkene hele og sitter delene godt sammen?

6.

Er tommelstøtten fast?

7.

Er noen av klokke- eller tappringene løse?

8.

Er det behov for innvendig oljing?

B. Klaviatur og mekanikk:

1.

Bøyd eller ødelagt mekanikk?

2.

Løse eller slarkete klaffer?

3.

Mangler pivotskruer, stillskruer eller akslinger? Er de skadd?

4.

Bråker klaviaturet p.g.a. manglende kork/filtdempere eller olje?

5.

Reagerer klaviaturet tilfredsstillende?

6.

Er fjærer hektet av eller skadd?

C. Puter:

1.

Løse eller borte?

2.

I stykker, harde, sprø, sitter skjevt, kleber?

D. Munnstykket:

1.

Er rørklemmen og rørhetten tilfredsstillende?

2.

Er tuppen på munnstykket hel og jevn?

3.

Trenger munnstykket rengjøring?

4.

Er korken hel, og passer munnstykket og pærestykket uten å slarke?

E. Koffert:

1.

Hengsler, låser, håndtak i orden?

2.

Passer instrumentet nøye i etuiet?

3.

Er det noe løst i etuiet som kan skade instrumentet?

4.

Er pussekluter, korkfett og røretui på plass?