Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Vedlikehold av TROMBONE
    - Vedlikehold av SLAGVERK
    - Vedlikehold TUBA og BARYTON
    - Vedlikehold av KORNETT og TROMPET
    - Vedlikehold WALDHORN
    - Vedlikehold av SAKSOFON
    - Vedlikehold av KLARINETT
    - Vedlikehold av FLØYTE
           

Snarveier:
 

 

 

 

Vedlikehold av SAKSOFON
 

Slik vedlikeholder du saksofonen din.

Saksofon

Sammensetning

Hvis korken på halsen er tørr, smøres denne med korkfett. Når du setter sammen saksofonen, må du være forsiktig med klaviaturet. Det kan bli skadet. Be instruktøren din vise deg hvordan det skal gjøres.

Vedlikehold

Vedlikeholdsutstyr (* brukes i BVS bare av materialforvalter):

1.

Innvendig pusseklut med børste i snor

2.

Fleksibel svaber

3.

Utvendig poleringsklut

4.

Korkfett (cork grease)

5.

Rørbeskytter

6.*

Kost

7.*

Munnstykkebørste

8.*

Klaviaturolje (key oil)

Vedlikehold etter bruk

Syre fra spytt er skadelig for saksofonen og syre fra svette fingre tærer på klaviaturet. Fuktighet kan skade putene. Derfor utføres alltid følgende etter bruk:

1.

Ta munnstykket av halsen. Ta av røet (flisa) og tørk røret med den innvendige pussekluten før du legger det i rørbeskytteren (reed guard).

2.

Tørk munnstykket innvendig med svaberen på den fleksible svabern.

3.

Sett på rørklemma og rørhetta.

4.

Ta halsen fra kroppen. Rist fuktighet ut av hver ende. Tørk halsen innvendig med svaberen på den fleksible svabern. Tørk deretter av endetappen og korken med den innvendige pussekluten.

5.

Hold saksofonen i klokka. Vend og rist kroppen for å fjerne fuktighet. Slipp loddet på den innvendige pussekluten/børsten gjennom fra klokkesiden og trekk kluten/børsten gjennom. Dette gjentas inntil all fuktighet er fjernet. Tørk deretter innvendig i halsfestet.

6.

Med den utvendige poleringskluten tørkes klaviaturet og kroppen utvendig.

Vedlikehold av og til

1.

Fra tid til annen rengjøres munnstykket med en fuktig ( NB! Bruk aldri varmt vann!) klut innvendig og utvendig. Evt. belegg i kammeret på munnstykket fjernes med munnstykkebørsten. Manglende rengjøring av munnstykket innvendig vil føre til at det dannes belegg i kammeret som forringer tonekvaliteten og er uhygienisk.

2.

For å holde saksofonen ren og blank utvendig brukes en myk klut, lett fuktet i varmt vann eller sprit. Ikke bruk sølvpussmiddel, det kan skade mekanikk og puter.

3.

Støv som samler seg under/rundt klaviaturet fjernes med kosten.

4.

Putene kontrolleres jevnlig om de dekker perfekt. Ved klebing eller lekkasje mæå instrumentet leveres til reparasjon. Lekkasje kan skyldes dærlig/skjev pute, dårlig fjær eller skadd tonehullsete. Lekkasje lokaliseres ved å spille enstrøket H. Hvis denne tonen ikke klinger, er det antakelig en lekkasje i en av håndflateklaffene øverst på kroppen. Hvis den låter riktig, spiller du nedover instrumentet og kontrollerer hver tone.

5.

Av og til kontrolleres om skruer og akslinger sitter låst

6.

Mekanikken oljes med klaviaturolje minst hvert halvår. Bare et lite drypp på gjengene til akslingene og pivotskruene er nok. Ikke få olje på putene. Eventuelt så tørkes bort.

7.

Kofferten støvsuges hver måned

Oppbevaring av instrumentet

1.

Sett alltid på rørhetta når du ikke spiller.

2.

Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten.

Dette beskytter instrumentet mot støv og skader. Sett alltid på endepluggen (beskytterpluggen) på toppen av kroppen når instrumentet legges i kofferten. Uten denne vil saksofonen bevege seg i etuiet og oktavklaffpinnen, kan bli bøyd.

3.

Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.

4.

Instrumentet må ikke oppbevares på steder med meget høy temperatur eller temperatur under frysepunktet

Rask rutinesjekk og feilsøking

Det er lurt å gå over saksofonen punktvis en gang i blant.

A. Kropp/hals:

1.

Er korken på halsen hel? Passer munnstykket nøye inn på halsen?

2.

Passer halsen nøyaktig til kroppen?

3.

Er noen av tonehullene ujevne p.g.a. bulker i kroppen?

4.

Er noen av beskytterne, støttene eller søylene løse eller skadd?

5.

Er endepluggen på plass?

B. Klaviatur og mekanikk:

1.

Bøyd eller ødelagt mekanikk?

2.

Løse eller slarkete klaffer?

3.

Mangler pivotskruer, stillskruer eller akslinger? Er de skadd?

4.

Bråker klaviaturet p.g.a. manglende kork/filtdempere eller olje?

5.

Reagerer klaviaturet tilfredsstillende og jevnt?

6.

Er fjærer hektet av eller skadd?

C. Puter:

1.

Løse eller borte?

2.

I stykker, harde, sprø, sitter skjevt, kleber?

3.

Er noen av resonansskivene løse?

D. Munnstykket:

1.

Er rørklemmen og rørhetten tilfredsstillende?

2.

Er tuppen på munnstykket hel og jevn?

3.

Trenger munnstykket rengjøring?

E. Koffert:

1.

Hengsler, låser, håndtak i orden?

2.

Passer instrumentet nøye i etuiet?

3.

Er det noe løst i etuiet som kan skade instrumentet?

4.

Er pussekluter og korkfett på plass?