Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Hvem er vi?
 

Korpset rekrutterer barn og unge fra Bondi skole og Vettre skole i Asker. Musikantene er fordelt på tre korps som øver hver for seg. Hovedkorps, Juniorkorps og Aspirantkorps.

Barna starter som aspiranter i 8-9-års alderen. Etter ett år i aspirantkorpset fortsetter man i juniorkorpset i to år før barna går over i hovedkorpset.

Korpset ble startet på Vettre i mars 1969. I mars 1973 fikk Bondi sitt eget korps. I 1996 ble det enighet om å slå de to korpsene sammen og den 3. juni 1996 ble Bondi og Vettre skolekorps stiftet. De fleste i korpset starter mens de går på enten Vettre eller Bondi barneskoler, etter rekrutteringskonserten og instrumentprøving på våren.

Bondi og Vettre skolekorps har som mål å gi et musikalsk faglig og sosialt utviklende tilbud til barn og ungdom i lokalmiljøet rundt det to skolene. Dette skal skje på tvers av alder, kjønn og bakgrunn. Fellesskap gjennom musikken skal bygge toleranse, vennskap og samhold.