Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 

 

 

 
Samspillsregler
 

Vi ønsker å ha et godt øvingsmiljø der alle trives og hvor musikantene kan utvikle sin musikkinteresse
sammen. Derfor har vi noen enkle regler som alle musikanter skal følge slik at øvelsene blir bra for både
musikanter og for dirigenter.

  • Alle møter minst 15 minutter før øvelsen starter slik at dirigent og andre musikanter ikke må vente på andre som ikke er klare
  • Man setter seg på plassen sin og begynner å varme opp når man er klar
  • Når dirigent står på plassen sin følger alle med og det snakkes ikke
  • Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skrus av eller settes på lydløst og legges i jakke eller instrumentkasse
  • I pausen går alle ut av øvingslokalet så både musikanter og lokalet får litt frisk luft
  • Baller og andre leker er ikke tillatt inne
  • Foreldre og andre som er i øvingslokalet under øvelsen må ikke forstyrre musikantene
  • Korpsvaktens oppgave er å bistå dirigent med noter etc. Vakten skal også se til at samspillreglene følges
  • Fravær hele eller deler av øvelsen meldes så tidlig som mulig