Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Øvelser
 

Korpsvaktordningen og øvingstider
For at musikere og dirigenter skal få en effektiv øvelse, må det rigges opp og ned, samt være en viss
orden.

Korpset har valgt å løse dette ved at foreldre til musikanter i respektive korps må stille opp på tildelt
vakt ved øvelsene. Vakter tildeles ved at musikantene meldes på sin korpsvakt i Spond, og man er ansvarlig for å bytte denne om man ikke kan møte til tildelt vakt. (Bytter skjer ved å melde på øvelsen i Spond at man ønsker å bytte).

Hovedkorpset øver i Storsalen på Risenga Ungdomsskole med oppmøte 15 minutter før øvelsen starter for rigging og klargjøring. Musikantene skal være spilleklare ved oppstart av øvelsen, normalt kl 18:00. Øvelsen
varer inntil videre i 2 timer og 15 minutter, inkludert pause. Se Spond eller terminlisten for nærmere detaljer om øvingstider,
arrangementer, osv.
Rigg HK: Musikantene ordner selv med rigging. Treblåsere setter ut stoler før øvelsen og setter på
plass etter øvelsen. Slagverksgruppa tar frem utstyret fra lagerrommet før øvelsen og på
plass etterpå (de eldste tar ansvar).

Juniorkorpset øver i gymsalen på Bondi skole og har oppmøte 15 minutter før øvelsen starter for rigging og
klargjøring. Musikantene skal være spilleklare ved oppstart av øvelsen, normalt kl 18:00. Øvelsen
varer inntil videre i 1,5 time, inkludert pause. Se Spond eller terminlisten for nærmere detaljer om øvingstider,
sted. arrangementer, osv.

Aspirantkorpset øver på musikkrommet på Risenga Ungdomsskole.  og har oppmøte 15 minutter før øvelsen starter for rigging og klargjøring. Musikantene skal være spilleklare ved oppstart av øvelsen, normalt kl 18:00. Øvelsen varer inntil videre i 1 time, inkludert pause. Se Spond eller terminlisten for nærmere detaljer om øvingstider, sted. arrangementer, osv.