Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 

 

 

 
Seminarer
 

Korpset drar normalt på ett seminar hvert semester, høstseminar i starten av september, og vinterseminar i slutten av januar. Disse arrangeres for å ha god tid til å øve inn repertoar til kommende konserter og for å skape et godt sosialt miljø i korpset. Det er samspill og øvelser i grupper. Det er forventet at alle musikanter deltar på seminarer.

Når vi reiser bort er det alltid med foreldre som reiseledere. Seminar hvor vi reiser bort kan noen ganger ha deltakeravgift. Vi forsøker å holde avgiften så lav som mulig, men den vil avhenge av korpsets økonomi. Seminar med deltakeravgift vil ha frist for både påmelding og betaling. Om noen melder seg på etter fristen, prøver vi alltid å ordne så de får bli med, men det kan være vanskelig med plass for transport og overnatting. Hvis noen trekker seg etter påmeldingsfristens utløp må deltakeravgift normalt betales. Ledere, dirigenter og andre som er i nær kontakt med musikantene må legge frem oppdatert vandelsattest.