Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 

 

 

 
Utmelding
 

​Hvis korpsmedlem vil melde seg ut av korpset før aldersgrensen er nådd, må det sendes skriftlig til korpset. Meldingen sendes til styreleder@bondiogvettreskolekorps. Utmelding for JK og HK må skje før 1. juli. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Skyldig medlemskontingent eller andre ubetalte fakturaer skal betales. Instrument og uniform leveres inn innen fire uker etter utmelding er sendt til korpset.

Plikter tilknyttet verv i korpset opphører ved utløp av semesteret utmelding skjer. Medlemmer under 15 år må ha utmeldingen attestert fra foreldre.

Etter utmelding kan musikanten leie instrument i inntil to semester etter at denne har sluttet, forutsatt at korpset har tilstrekkelig med instrumenter å avse for dette formålet.
Leiepris er 1000,- per semester. Avtale om leie inngås med korpsets materialforvalter.