Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Spond
 

For å få oversikt over forventet oppmøte til øvelser, konserter, seminarer og turer har korpset tatt ibruk verktøyet Spond. Spond er et verktøy for dirigenter, korpskontakt og korpsvakter slik at vi kan ha en oversikt over hva vi kan forvente av oppmøte og fungerer slik at foreldre (og de eldste musikantene) får en melding med spørsmål om oppmøte som de må besvare.

Vi anbefaler å laste ned og bruke appen for Spond. I hovedsak vil det være foreldre som får og besvarer Spond-meldinger, men dere står fritt til å la musikanten selv svare når dere mener de er ansvarlige nok til å håndtere dette. Det er spesielt viktig at vi får beskjed ved frafall.

Sosialkomiteen sender ut invitasjoner til seminarer og turer, og vi bruker også Spond til dette. Det er også generell informasjon til alle som innlegg, og noen ganger avstemninger. Det er mulig å dele både bilder og video i Spond - det er en trygg og lukket måte å dele hyggelige opplevelser med andre foreldre i korpset.

Andre komiteer har også tatt i bruk Spond de siste årene, og den foreldreinnsatsen som kreves for å drifte korpset blir meldt fra om i Spond - da direkte til foreldre/foresatte.