Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Medlemskap
 

Korpset er åpent for barn fra de begynner i 2. klasse og til det året de fyller 19 år.
Alle korpsmedlemmer blir også medlemmer av Norges Musikkorpsforbund (NMF).

På våren arrangeres det rekrutteringskonserter på Bondi og Vettre skole, med påfølgende dager for instrumentprøving. Barna meldes inn i korpset ved å fylle ut skjema med kontaktinfo og instrumentvalg.

Innmelding er gyldig fra det tidspunkt musikantene får utlevert sitt første instrument.