Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Forsikring
 

Medlemmene er forsikret gjennom sitt medlemskap i Norges Musikkorps Forbund. Gyldig forsikring
avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMFs medlemsdatabase, og at premie er
betalt innen fristen. Korpsets styre sørger for at dette til enhver tid er i orden.

Forsikringen dekker:

 Verdisakforsikring (instrumenter, noter, uniform)
 Ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
 Reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport, avbestilling)
 Ansvarsforsikring (innen Norden)


Les mer om avtalen på NMF sine nettsider.