Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Dugnad i korpset
 

Driften av korpset skal oppfattes som arbeidsmessig overkommelig og fordeles slik at det blir litt på alle, og ikke for mye på enkelte. Alt gjøres gjennom frivillig arbeid og dugnader. Det betyr at alle familier i prinsippet har minst én oppgave, liten eller stor. Dette fordeles ved oppstart om høsten, med unntak av styret som velges på årsmøtet i februar/mars.

Dirigentene er lønnet og dermed ikke en del av det frivillige arbeidet.

Gjennom et korpsår er det følgende forventninger til dugnad fra foreldre:

Obligatorisk for alle:

Korpsvakt: ca 1 vakt per semester. Fordeles ved starten av året, bytter organiseres mellom foreldrene.

Postkasselapper: I forkant av loppemarkedet må alle familier bidra med å dele ut informasjon om Loppemarkedet i postkasser rundt i Asker. Dette utgjør en ca 2 timers tur i et tildelt nabolag i Asker, og gjennomføres i løpet av mars måned.

Loppemarkedet: Dette er korpsets hovedinntektskilde og alle må være med å arrangere det. Det er forventet oppmøte fra minst 1 voksen per familie denne uken. Fem kvelder (17:30 - 21) uken før loppemarkedet. Lørdag og Søndag (09 - 18). Musikanter i Hovedkorpset er også forventet å stille opp denne uken, og alle har møteplikt i helgen.

17. mai - Kafédrift på din skole: Alle familier gjennomfører tildelt vakt i henhold til vaktplan. Inntekten fra driften eies av korpset. Rigg med klargjøring av bord og salgsboder, salg i kafeen, påfyll av varer, og rydding og nedrigg. 


Frivillig innsats:
Dette er oppgaver som må gjøres gjennom året, det er fritt frem å melde seg på det man synes er mest interessant. Dersom det er vanskelig å dekke behovet gjennom påmelding følger vi listen for korpsvakter - men har du allerede påtatt deg frivillig oppdrag krysses du ut av listen (unntak for kakebaking). 

Høstseminar: 1 leder per 4 musikanter for Aspirant- og Juniorkorps. 2 dager, 1 overnatting. Frivillig - men begrenset plasser. Alle foreldre på tur er ledere for andre barn enn sitt eget.  

Høstkonsert: 5 til 10 foreldre. Rigging for konsert, eventuelt kakebaking. Frivillig.

Sosial aktivitet: 10 foreldre. Holde oversikt, hjelpe musikanter med mat, drikke og spill. Frivillig.

Julegrantenning: 5 foreldre. Frakt av tunge instrumenter mellom spillestedene. Frivillig

Julekonsert: 10 til 15 foreldre. Middag til musikantene før konsert. Rigging til publikum og konsert. Kakebaking.  Frivillig.

Vinterseminar1 leder per 4 musikanter.  3 dager, 2 overnattinger. Frivillig - men begrenset plasser. Alle foreldre på tur er ledere for andre barn enn sitt eget.  

Vårkonsert5 til 10 foreldre. Rigging for konsert, eventuelt kakebaking. Frivillig.

Marsjøvelse: 6 foreldre. Være korpsvakt under innendørs marsjøvelse, og hjelpe til med lunsjavvikling for musikantene.

Nabolagsspilling 1: 8 foreldre. Gå sammen med korpset på nabolagsspilling, gå foran og dirigere trafikk, eller plukke opp når musikantene mister noe. OBS: De som stiller på nabolagsspilling blir prioritert ved valg av følge rundt Skaugum 17. mai. Frivillig.

Nabolagsspilling 2: 8 foreldre. Gå sammen med korpset på nabolagsspilling, gå foran og dirigere trafikk, eller plukke opp når musikantene mister noe. OBS: De som stiller på nabolagsspilling blir prioritert ved valg av følge rundt Skaugum 17. mai. Frivillig.

16. mai: 8 foreldre. Følge korpset gjennom dagen. Bondi og Vettre Skoles øvetog, samt rundt Asker Sentrum. Gå foran og dirigere trafikk, eller plukke opp når musikantene mister noe.
OBS: De som stiller på 16. mai blir prioritert ved valg av følge rundt Skaugum 17. mai. Frivillig.

17. mai: 8 foreldre - Styremedlemmer har mulighet til å velge å delta denne dagen. Følge de to korpsene gjennom dagen foran henholdsvis Bondi og Vettre Skole. Sørge for at musikantene kommer på buss, har med seg instrumenter, finner riktige plasser, følge toget (forbi Skaugum og ned til sentrum). Følge til matservering for musikantene, og til borgertogene. Frivillig.

Sommerkonsert: 5 til 10 foreldre. Rigging for konsert, eventuelt kakebaking. Frivillig.

Sommertur: 1 leder per 4 musikanter. Frivillig - men begrenset plasser. Alle foreldre på tur er ledere for andre barn enn sitt eget.