Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 

 

 

 
17. mai-komiteen
 

17. mai komiteen har ansvaret for gjennomføringen av korpsets 17. mai arrangementer på Bondi og
Vettre skole. Komiteen starter normalt planleggingsarbeidet i februar.

 Hovedansvaret for gjennomføring av 17. mai arrangementene
 Kontakt med ansvarlig klassetrinn på skolene
 Handle inn mat og drikke og rigg 16. mai
 Ansvar for kioskdrift på skolene