Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Loppekomiteen
 

Loppekomiteen starter arbeide med å planlegge vårens loppemarked på høsten. Det avholdes normalt 4-5 møter i løpet av korpsåret og oppgavene blir fordelt mellom komiteens medlemmer.

 Ansvar for info til foreldre
 Info og PR, samt annonsering i avis og på Facebook
 Rigging av lokaler til gjennomføring av loppemarkedet
 Dialog med kommunen og de andre korpsene for samarbeid