Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 

 
Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
 

Elever som begynner i korps i Asker får sin spilleopplæring på instrumentet i kulturskolen. Opplæringen foregår som 1 til 1 undervisning etter avtale med kulturskolens lærere, og er en forutsetning for å kunne følge korpsets musikalske repertoar. 

Asker kulturskole samarbeider nært med korps og orkester, og har opplæring på 30 ulike steder i Asker.Pris for individuell undervisning følger Kulturskolens satser og betales direkte til kulturskolen. Barna i korps blir prioritert når det søkes undervisning på kulturskolen. Undervisning foregår stort sett på kulturskolens lokaler i Asker, men også ved enkelte barneskoler. For mer info se Asker Kulturskole sine hjemmesider