Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Foreldreinformasjon
    - Hvem er vi?
    - Medlemskap
    - Utmelding
    - Kontingent og instrumentleie
    - Øvelser
    - Spond
    - Samspillsregler
    - Instrumentundervisning - Asker Kulturskole
    - Uniformsregler
    - Seminarer
    - Alkohol
    - Musikkrådet
    - Sosialkomiteen
    - Loppekomiteen
    - 17. mai-komiteen
    - Uniformskomiteen
    - Dugnad i korpset
    - Forsikring
    - Informasjonsformidling
    - Bilder
           

Snarveier:
 

 

 

 
Kontingent og instrumentleie
 

Gjeldende priser per juni 2022:

  • Medlemsavgift                                   kr 2 000,- per skoleår (faktureres 1000,- per semester)
  • Uniform- og instrumentleie                kr    500,- engangsavgift (kun første år). 
  • Egenandel ved seminarer ca.           kr 1 500,- per år (avhengig av antall deltagere)
  • Egenandel på sommertur varierer    kr 2 500-5 500,- (avhengig av reisemål/reiselengde)


Pris for individuell undervisning ved Asker kulturskole følger skolens satser, per i dag kr 2 170,- per semester (rabattert pris for korpsmedlemmer, normal pris kr 2 780,-).
Det gjelder egne utmeldingsfrister for kulturskolen, sjekk kommunens hjemmesider.